Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy

DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

1. Przesłanie na adres e-mail studio@smyksc.pl
(UWAGA WAŻNE - W tytule maila oraz w treści Nazwa Klienta)
Niedopuszczalne jest przesyłanie załączników o rozmiarach większych niż 10 MB.

2. Przesłanie plików (do 50 MB) w formie załączników bezpośrednio na FTP studia graficznego za pomocą strony http://smyksc.pl/ (Zakładka Projekty graficzne > Transfer plików przez FTP)

3. Przesłanie plików (bez ograniczeń MB) w formie załączników bezpośrednio na FTP studia graficznego za pomocą pliku ftp_smyksc.exe uruchamianego z komputera klienta

4. Umieszczenie plików bezpośrednio na FTP studia graficznego za pomocą programu Total Commander
(UWAGA WAŻNE - Należy założyć osobny folder identyfikujący materiały - Nazwa Klienta)
ftp: ftp.smyksc.com
użytkownik: pliki@smyksc.com
(UWAGA WAŻNE – Po umieszczeniu materiałów należy na adres e-mail studio@smyksc.pl wysłać mail informujący o umieszczeniu materiałów. W tytule maila oraz w treści Nazwa Klienta)

5 Dostarczenie plików na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC.

Wszystkie pliki dostarczane do drukarni powinny być opisane w zakresie ich zawartości oraz oznaczone nazwą identyfikującą Klienta.

WYMOGI TECHNICZNE
W ZAKRESIE GOTOWYCH PROJEKTÓW


TIF -  Należy zachować odpowiednie parametry:
- Format 1:1
- Spady po 2 mm z każdej strony,
- Rozdzielczość 300 dpi,
- Przestrzeń kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
- Spłaszczone (bez warstw)
- Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
- Projekt wyśrodkowany na stronie.

JPG – Należy zachować odpowiednie parametry:
- Format 1:1,
- Spady po 2 mm z każdej strony,
- Rozdzielczość 300 dpi,
- Przestrzeń kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
- Projekt wyśrodkowany na stronie.

PDF - PrePress:
- Wszystkie fonty znajdujące się w projekcie powinny być zamienione na krzywe lub poprawnie osadzone,
- Spady po 2 mm z każdej strony, 
- Jeżeli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane - Skala 1:1 - Rozdzielczość 300 dpi
- Przestrzeń  kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili
- Projekt wyśrodkowany na stronie.

MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA
PLIKÓW GOTOWYCH DO DRUKU


PODSTAWOWE sprawdzanie (nieodpłatne) - obejmuje sprawdzanie pracy pod względem:
- formatu,
- typu pliku,
- uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu.

Uwaga! W przypadku sprawdzania podstawowego (nieodpłatnego) Drukarnia SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.

PEŁNE sprawdzanie (odpłatne) obejmuje dokładne sprawdzanie pracy pod względem:
- spadów,
- przestrzeni barwnej CMYK,
- poprawności falcowania,
- poprawności bigownia,
- obecności overprintów,
- wyśrodkowania pracy na stronie,
- prawidłowej rozdzielczości pliku.

UWAGA! W przypadku wystąpienia błędów pliki, po uzgodnieniach z klientem zostają poprawione i przed drukiem są wysyłane do klienta celem akceptacji.

WYMOGI TECHNICZNE
W ZAKRESIE MATERIAŁÓW UŻYTYCH W PROJEKTACH


1. Teksty oraz treści które mają być umieszczone w projekcie zapisane w dokumencie tekstowym, zapisane w formacie: RTF, .DOC
2. Wykresy, rysunki, tabele w programie Microsoft EXCEL (rozszerzenie .XLS) z całym arkuszem kalkulacyjnym.
3. Wszystkie dodatkowe materiały typu loga, zdjęcia powinny być dostarczone w osobnym plikach źródłowych.
4. Logo w wersji wektorowej (.ai, .cdr, .eps, .pdf) lub bitmapowej w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty) w CMYK (.psd, .tif).
5. Zdjęcia, mapki, loga - w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty) w rozdzielczości 300 dpi,  w CMYK (.psd, .tif).
Pliki z rozdzielczością JPG, najczęściej spotykane w Internecie posiadają podstawową rozdzielczość 72 dpi, która jest zbyt niska i nie spełnia wymogów druku offsetowego. Tak więc, zdjęcie które wygląda dobrze na monitorze nie zawsze będzie dobrze wyglądało po wydrukowaniu.
6. Skanowane zdjęcia i  materiały - w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty) w rozdzielczości 300 dpi,  w CMYK (.psd, .tif).
Należy pamiętać, że jeżeli zdjęcie jest skanowane w rozdzielczości 300 dpi to nie można go potem „sztucznie powiększać”  w programie do składu ponieważ utracona zostanie podstawowa ostrość, a zdjęcie będzie rozmyte.
7. Zdjęcia z aparatów cyfrowych, poprawnie zapisane w dużej rozdzielczości są wystarczające pod potrzeby druku offsetowego.
Jeżeli  zdjęcie jest w rozdzielczości 72 dpi to stanowi to 24% z 300 dpi a dodatkowo aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 1024x768 (jest to 36,12 na 26,04  cm) a więc trzeba zmniejszyć rozmiar tego zdjęcia o 24 % by uzyskać rozdzielczość 300 dpi.
8. Zdjęcia pozyskiwane z różnych serwisów internetowych, gdzie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty uzależnionej od rodzaju wykorzystania zdjęcia i źródła przesyłany jest  plik w odpowiedniej rozdzielczości. (http://pl.fotolia.pl, http://www.sxc.hu)
9. Akceptowane formaty plików graficznych
COREL (CDR) maksymalnie w wersji X3
- fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba modyfikować treści),
- fonty nie zamienione na krzywe (jeśli trzeba modyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty
ADOBE ILLUSTRATOR (EPS, AI, PDF)
- fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba zmodyfikować treści),
- fonty nie zamienione na krzywe (jeśli trzeba zmodyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty)
- do dokumentu należy dołączyć wszystkie elementy
ADOBE PHOTOSHOP (PSD, EPS, TIF, PDF)
- rozdzielczość 300 dpi przy skali 1:1 (w rozmiarze rzeczywistym)
- model koloru CMYK
- do dokumentu należy dołączyć użyte fonty
ADOBE ACROBAT (PDF)
- pliki kompozytowe
- Press Quality (jakość drukarska/produkcyjna)
- fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba modyfikować treści)
- fonty niezamienione na krzywe (jeśli trzeba modyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty
ADOBE IN DESIGN (INDD) z dokumentu należy utworzyć „komplet plików”, zawierający:
- wszystkie pliki (bitmapy i wektory)
- użyte w pliku fonty
10. Projekt i elementy do projektu przeznaczone do druku offsetowego od początku powinny być wykonywane z użyciem przestrzeni kolorystycznej CMYK.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikłe z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK. Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię.
11. Wszystkie elementy spadowe na stronie powinny wychodzić min. 2 mm poza linie cięcia. Z uwagi na możliwość powtarzania na stronach parzystych i nieparzystych, spady powinny występować z wszystkich stron.
12. Istotne elementy tekstu i grafiki winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia (krawędzi użytku), bigu (falcu).
13. W przypadku broszur szytych należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka.
14. Przy oprawie zeszytowej należy uwzględnić stopniowanie marginesów wewnętrznego i zewnętrznego spowodowanego "wypychaniem" składek wewnętrznych.
15. Minimalny spad frontowy dla broszury szytej wynosi 4 mm.
16. W przypadku broszur klejonych należy pamiętać o tym, że 2 i 3 strona okładki oraz każda strona wkładu będą miały zaklejone10 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne. Nie należy umieszczać w ww. obszarze żadnych elementów.
17. W przypadku maszynowego klejenia w grzbiecie minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić 10 mm.
18. Kolumny przygotowane dla broszur klejonych powinny mieć spad 3 mm na frez od strony grzbietowej.
19. W przypadku rozkładówek należy tworzyć oddzielnie pliki dla lewej i prawej strony.
20. Należy unikać umieszczania jednej ilustracji na sąsiednich stronach. Natomiast niedopuszczalne jest wypuszczanie ilustracji kilka milimetrów na sąsiednią stronę.
21. Nie należy umieszczać jednego wiersza tekstu o małym stopniu pisma na sąsiednich kolumnach. Niedopuszczalne jest dzielenie takich tekstów w połowie wyrazów.
22. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 6 pkt.
- dla krojów dwuelementowych 7 pkt.
23. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi
- dla krojów jednoelementowych 8 pkt.
- dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
24. Cienkie linie i inne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze.
25. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,4 pkt.
26. Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 18 pkt. na kolorowym tle powinny być nadrukowane (overprint). Niedopuszczalne jest wybieranie tła spod takich napisów.
27. W celu uniknięcia ewentualnych niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trappping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm.
28. Niedopuszczalne jest generowanie tekstu z czterech kolorów.
29. Przy druku na papierach o niskiej gramaturze należy unikać dużych powierzchni apli drukowanych w więcej niż jednym kolorze.
30. W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli, kolor czarny powinien mieć składowe: C 40%, M 40 %, Y 40 %, K 100 %. 
31. Wszystkie używane kolory dodatkowe (spot), np. standardu Panton, powinny być zamienione na CMYK. Kolory dodatkowe mogą być stosowane tylko po uzgodnieniu z drukarnią.
32. Maksymalne nasycenie farby dla papierów powlekanych wynosi 320% dla niepowlekanych 280%.
33. Najniższe natężenia kolorów oraz różnice pomiędzy natężeniem kolorów należy utrzymywać powyżej 5%. Zalecana wartość minimalna jednego koloru to 10%.
34. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z użyciem narzędzi efektów specjalnych w programie Corel Draw (cienie, przeźroczystości, soczewki, wypełnienie teksturami) które po konwertują się niepoprawnie do przestrzeni barwnej CMYK. Powoduje to istotne przekłamania wygląd wydrukowanej pracy w stosunku do jej obrazu na ekranie. Dla gradientów (przejścia tonalne) zaleca się zastosowanie szumu, który częściowo usunie pasmowanie widoczne przy gradientach PostScript. Zalecamy wcześniejsze skonwertowanie treści pliku do postaci rastrowej w przestrzeni CMYK o rozdzielczości 300 dpi w celu przyjrzenia się skutkowi tych efektów.
  
ODWZOROWANIE KOLORÓW

1. Jako wzorzec kolorystyczny są stosowane próbniki kolorów:
- PANTONE  formula guide solid coted
- PANTONE  formula guide solid uncoted
- PANTONE  4-color process guide coted
- PANTONE  4-color process guide uncoted
2.  Obraz widziany na monitorze jest inny niż na wydruku. Na monitorze występuje optyczne mieszanie trzech barw: czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B), które po zsumowaniu dają kolor biały. W efekcie kolory na monitorze różnią się od drukowanych, gdyż powstają poprzez podświetlenie kolorów podstawowych. W druku zaś występuje fizyczne nakładanie na siebie 4 barw: cyan (C), magenta (M), yellow (Y) i black (K), które dają w efekcie kolor czarny. Są to dwa różne procesy, które optycznie dają nieco odmienne efekty, dlatego nigdy nie należy utożsamiać kolorów w przygotowanym przez Państwa projekcie na monitorze, z kolorami na wykonanym wydruku.
3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice powstałe w wyniku konwersji RGB do właściwych modeli kolorów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt