Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy

Błędy początkującego grafika – cz.1


Efekty specjalne Corel Draw, tzw. „soczewki”, „przezroczystości” oraz „cienia”, często (lecz nie zawsze) przy generowaniu pliku do druku efekty znikają, ulegają przekształceniu w zupełnie inne niż zamierzone, powodują np. zanikanie obrazu pod przezroczystości lub odbarwienie kolorystyki w miejscach ich użycia. Doradzamy zrezygnowanie z tego typu narzędzi, a jeżeli nie jest to możliwe to wskazane jest eksportowanie docelowego projektu obrazu w bitmapę o rozdzielczości 300 dpi w przestrzeni kolorystycznej CMYK. W ten sposób możemy zobaczyć czy zamierzony efekt uzyskamy w wersji wynikowej projektu oraz czy zaprojektowana przez nas ulotka, folder, wizytówka, plakat, kalendarz czy teczka będzie taka jak oczekujemy.Obraz widoczny na monitorze Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego


Obraz widoczny na monitorze Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego


Obraz widoczny na monitorze Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego

Zbyt mała lub zbyt duża rozdzielczość przesłanych materiałów graficznych. Należy pamiętać, iż zdjęcia, mapki, loga, skany oraz inne materiały w druku offsetowym winny mieć rozmiar 300 dpi w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty).
Pliki z rozdzielczością JPG, najczęściej spotykane w Internecie posiadają podstawową rozdzielczość 72 dpi, która jest w większości zbyt niska i nie spełnia wymogów druku offsetowego, jednakże ważny jest też ich rozmiar. Znaczne ułatwia życie pamiętanie o tym, iż jeżeli zdjęcie jest w rozdzielczości 72 dpi to stanowi to 24% z 300 dpi, standardowy aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 1024x768 (jest to 36,12 na 26,04 cm) a więc trzeba zmniejszyć rozmiar tego zdjęcia o 24 % by uzyskać rozdzielczość 300 dpi. Tak więc, zdjęcie które wygląda dobrze na monitorze nie zawsze będzie dobrze wyglądało po wydrukowaniu.
Jednocześnie musisz pamiętać, iż rozdzielczość można obniżyć, natomiast nigdy nie można jej podwyższyć, tak więc nie próbuj ze zdjęcia o niskiej rozdzielczości zrobić zdjęcia wysokorozdzielczego i nie tłumacz sobie później, iż użyłeś do projektu 300 dpi, a wyszło rozpikselowane…


Obraz widoczny na monitorze (72 dpi – skala 1:1)


Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego przy zbyt niskiej rozdzielczości (72 dpi – skala 1:1)

Jeśli tworzysz plik tif, psd, potocznie nazywany bitmapą, pamiętaj aby szczególne uważać ze stosowaniem zbyt małych literek, miej także na uwadze, iż bitmapa szarpie brzegi liter i stają się one nie ostre. Projektując ulotki, wizytówki, foldery, gazetki oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa zawierające sporą ilość tekstu, musimy zawsze mieć na uwadze, iż użyte w projekcie czcionki o rozmiarze 6-8 pkt. po wygenerowaniu bitmapy, będą bardzo rozpikselowane i mogą stać się nieczytelne. Najlepiej skonsultować tego typu pracę z wyspecjalizowanym grafikiem z drukarni.
Nigdy nie stosuj 16- lub 32-bitowej głębi kolorów w przygotowaniu do druku, plik tak przygotowany ulega zniekształceniu podczas rozbarwienia i po wydruku zauważysz, iż „na pewno nie o tego typu efekty chodziło w projekcie”.


Obraz widoczny na monitorze


Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego przy 16-bitowej głębi kolorów

Projekty przygotowane w złej przestrzeni kolorystycznej (RGB, PANTONE). Generalną zasadą projektów dla druku offsetowego jest to, iż od początku projekt wykonujemy w przestrzeni kolorystycznej CMYK. W ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek. Konwersja projektów przygotowywanych w złej skali kolorystycznej, powoduje przekłamania kolorów. Kolory przygotowane w skali RGB i konwertowane do CMYK wychodzą przyciemnione, blade i szarawe. Należy pamiętać także, iż siatki poniżej 5%, pomimo, iż widzimy je na monitorze w druku są niewidoczne.


Obraz widoczny na monitorze


Prawdopodobny efekt wydruku offsetowego po konwersji RGB na CMYK (obowiązujący przy druku )


Powinieneś pamiętać, iż obraz widziany na monitorze jest inny niż na wydruku. Po pierwsze monitor świeci, a na wydruk nie patrzysz podświetlając go np. żarówką. Na monitorze występuje optyczne mieszanie trzech barw: czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B), które po zsumowaniu dają kolor biały. W efekcie kolory na monitorze różnią się od drukowanych, gdyż powstają poprzez podświetlenie kolorów podstawowych. W druku zaś występuje fizyczne nakładanie na siebie 4 barw: cyan (C), magenta (M), yellow (Y) i black (K), które dają w efekcie kolor czarny. Są to dwa różne procesy, które optycznie dają nieco odmienne efekty, dlatego nigdy nie należy utożsamiać kolorów w przygotowanym projekcie na monitorze, z kolorami na wykonanym wydruku. Należy brać to pod uwagę zarówno przy produktach jednoarkuszowych jakim są np. teczki, jak i przy wieloarkuszowych, jakimi są np. kalendarze.

Jako standardowy wzorzec kolorystyczny w drukarni są stosowane próbniki kolorów PANTONE 4-color process guide coted i uncoted dla kolorów rozbarwianych dla CMYK oraz PANTONE formula guide solid coted i uncoted dla kolorów drukowanych z kolorów PANTONE. Dobrze jest w coś takiego się zaopatrzyć, co prawda jest to wydatek ok. 200-400 zł, ale jest on koniecznym narzędziem pracy dla każdego grafika.


Wydruki poodbijane z jednej strony na drugą. Musimy pamiętać, iż maksymalne nasycenie farby dla papierów powlekanych (kreda) wynosi 320% dla niepowlekanych (offset) 280%. Dlatego, aby nam nie skleiło kartki z kartą należy tego bardzo pilnować, szczególnie przy kolorze czarnym.


Brak tzw. spadów, które konieczne są jeżeli w projekcie jest tło (jednolite, zdjęcie, grafika) należy pamiętać, aby wystawało ono poza obszar wizytówki 2 mm z każdej strony. Mając na uwadze, iż zarówno cięcie, jak i składanie wykonywane jest w granicach pewnych norm, staraj się unikać ramek dookoła wyrobu gotowego. Zachowaj też margines wewnętrzny, przynajmniej 2 mm od brzegu. Jeżeli przyjmiesz założenie, iż tzw. „bezpieczne pole” to 5 mm od brzegu lub linii cięcia, wyrób wyjdzie dobrze.Poniżej przedstawiamy kilka „standardowo” popełnianych błędów.Nie zachowany bezpieczny obszar od linii cięcia Istotne elementy grafiki (tekst) wychodzą poza obszar marginesu wewnętrznego i są umieszczone na linii cięcia, co spowoduje ich obcięcie.


Niewidoczne elementy, występujące pod grafiką, pojedyncze węzły obrazów wektorowych, zbędne linie i obiekty, mogące spowodować wybrania w nadruku koloru.


Elementy grafiki wychodzą poza obszar druku, co uniemożliwia określenie właściwego obszaru zadruku.


Czcionki nie zostały zamienione na krzywe i mogą zostać podmienione na inne, np. bez polskich liter.


Źle wykonany spad, będący białą lub kolorową ramką dookoła wyrobu, która powoduje wystąpienie białego paska papieru z jednej lub dwóch stron wyrobu gotowego.


Błędy w zakresie stosowania fontów oraz małych elementów graficznych. Należy także pamiętać, iż minimalny rozmiar pisma drukowanego jednym kolorem krojów jednoelementowych jest 6 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt.,. a dla krojów dwuelementowych 10 pkt. Natomiast cienkie linie i inne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,4 pkt.

Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 18 pkt. na kolorowym tle powinny być nadrukowane (overprint). Niedopuszczalne jest wybieranie tła spod takich napisów, co może spowodować wystąpienie białych obwódek dookoła liter po wydruku. Należy pamiętać, iż w trakcie druku i schnięcia papier cały czas pracuje – najpierw się rozciąga potem kurczy.


Brak overprint, kolor czarny nie jest nadrukowany.

W celu uniknięcia ewentualnych niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trappping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm. Unikniemy w ten sposób efektu, wychodzenia kolorów na obszar mniejszych elementów i czcionek, szczególnie przy np. białych literach.


Brak zalewek

Niedopuszczalne jest generowanie tekstu z czterech kolorów. Standardowe zjawisko, kiedy złamaliśmy generalną zasadę projektowania pod druk i wykonaliśmy projekt w przestrzeni RGB, a potem konwertowaliśmy całość na CMYK. Tworząc tekst z czterech kolorów gwarantujemy sobie, iż otrzymamy wyrób, który nie będzie nam odpowiadał, a wszystkie czcionki będą miały kolorowe otoczki.


Czarny kolor składa się z czterech kolorów CMYK


Błędy początkującego grafika – cz.2Zbyt duża ilość krzywych połączonych w jednym obiekcie, co powoduje błędny odczyt pliku, a w konsekwencji może spowodować zamianę niektórych symboli graficznych na znaki niedrukowane. Doradzamy połączenie obrazu wieloelementowego w kilka lub kilkanaście grup, w których skład wchodzi maksymalnie kilkadziesiąt elementów. Często z tego typu problemem spotykamy się przy projektach kalendarzy.
Pliki przesyłane do drukarni należy nazywać nieszablonowo. Średnio co czwarty klient przesyła projekt wizytówki nazwany „wizytówka”. Pamiętaj, iż drukarnia drukuje nie tylko twoją wizytówkę, ale też kilkadziesiąt lub kilkaset wizytówek innych klientów. Nadanie unikatowej nazwy np. art-wizytówka-str1.cdr umożliwi lepszy obieg informacji i zapobiegnie powstawaniu błędów. Każdy rodzaj wydruku począwszy od wizytówek, poprzez, ulotki, foldery, teczki, katalogi na kalendarzach kończąc wymaga poprawnego, konkretnego opisu i nazewnictwa plików.

Nie zapominaj także o podaniu w nazwie czy to jest strona 1 czy 2, może nie uznasz tego za istotne przy jednej wizytówce, ale np. przy czterech wzorach?... Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie wizytówek, ale każdego wyrobu. Bardzo istotną rzeczą jest też numerowanie stron folderu, czy gazetki. Pamiętaj nie myl stron z kartkami. Kartka ma dwie strony. To, że na drugiej stronie nie ma nadruku, nie znaczy że kartka ma jedną stronę.


Często popełnianym błędem przez początkujących grafików jest zbytnia wiara w możliwości technologiczne druku, a co za tym idzie naruszanie wszelkich norm w tym temacie obowiązujących. Należy mieć na uwadze, iż technologia offsetowa opiera się w duże mierze na bazie wody, a jak wiadomo papier i woda nigdy nie idą w parze. Do tego nakłada dochodzi sama struktura papieru, który jest masą niejednolitą, ulegającą odkształceniom zarówno w momencie nałożenia farby (rozciąganie), jak i w momencie wyschnięcia wydruku (kurczenie). Na to wszystko nakłada się czynnik niedokładności maszyn, ponieważ nawet najbardziej dokładna, najnowsza maszyna ma swoje od … do, oraz oczywiście najbardziej awaryjna jednostka, jaką jest zawsze czynnik ludzki. Bez względu na to czy tworzymy ulotkę, teczkę, wizytówkę, pudełko czy też jakikolwiek inny produkt reklamowy mamy do czynienia z normami. Normy ustalane są w zależności od rodzaju parku technicznego, jakim dysponuje dana drukarnia. Każdy grafik przed zleceniem wydruku powinien zwrócić się do danej drukarni z zapytaniem o podstawowe normy, jakimi powinien kierować się przy projektowaniu danej rzeczy. Aby ułatwić grafikowi wykonanie projektu często drukarnia udostępnia szablony, zawierające zarówno obszar spadu, jak i pokazujące „bezpieczne pole”, czyli obszar gdzie należy umieszczać istotne elementy grafiki.Jednym ze standardowych błędów przy projektowaniu np. ulotki A4 składanej na trzy części w C (ołtarzyk), jest projektowanie trzech równych części. W momencie próby złożenia ulotki okazuje się, iż „przód jest za krótki”, a wzięło się to z tego i nikt nie bierze pod uwagę, iż samo zagięcie papieru ma też swoją grubość. Dodatkowo dochodzi jeszcze to, iż wewnętrzna zakładka ulotki staje się za długa i się nie mieści, pomiędzy dwoma pozostałymi. Używając naszego szablonu projektant uzyska informację o tym, iż zakładka wierzchnia jest o 1 mm dłuższa niż środkowa, natomiast zakładka wewnętrzna, o 1 mm krótsza. Ulotka ma swój wymiar i składa się prawidłowo.Powyższa sytuacja nie ma miejsca, jeżeli np. ulotkę składamy na dwie części. Natomiast kolejnym elementarnym błędem, często popełnianym przez grafika jest spad od strony załamania, którego nie powinno być. Z reguły występuje on przy projektowaniu publikacji szytych, a już nagminnie przy gazetkach. Należy o tym pamiętać przy wszelkiego rodzaju broszurach.Kolejnym często popełnianym błędem jest to, iż grafik projektuje coś, nie myśląc o produkcie docelowym. I tak projektując teczkę należy myśleć, nie tylko o grafice w znaczeniu kolorów, ale także o samym kształcie teczki, sposobie jej zapinania, czy ma mięć nacięcia na wizytówkę, cz też płytę CD, czy ma mieć dwa, trzy, czy też cztery skrzydełka, jak mają być zapinane, a może klejone. Tutaj także proponujemy gotowe szablony. Jeżeli natomiast gotowy szablon nie jest wystarczający, a klient potrzebuje indywidualnego projektu, warto spytać się zawodowego grafika o zdanie. Każde studio graficzne ma swój pakiet pomysłów i rozwiązań w zakresie różnego rodzaju wyrobów poligraficznych. Jednakże należy też pamiętać, iż każdy kształt, który nie jest prostokątem, wymaga użycia wykrojnika, a jest to dodatkowy wydatek, niejednokrotnie niemały.
Należy zawsze pamiętać, iż wykonując projekt, bez względu na to czy jest to ulotka, folder, wizytówka, gazetka, teczka, plakat, czy kalendarz grafik powinien myśleć nie tylko o założeniu graficznym, ale o całym cyklu produkcyjnym, jaki przechodzi papier, aby dany wyrób powstał. W ten sposób unika się rozczarowań, a efekty końcowe zadowolą zarówno grafika, jak i klienta docelowego.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt