Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy

Aby ułatwić Wam stworzenie gazetki szkolnej nasza drukarnia przedstawia podstawowe zasady – co i jak należy zrobić, aby osiągnąć ten cel.
REDAKCJA
Należy zastanowić się ile osób będzie redagować i współpracować przy tworzeniu Waszej gazetki i podzielić funkcje i zadania:
- Sekcja dziennikarska – Osoby piszące artykuły, teksty, reportaże, wywiady do gazetki. Należy tutaj zwrócić uwagę na zdolność waszych kolegów, np. pisanie wierszy, dowcipów, anegdot, rysowanie scenek sytuacyjnych, komiksów, tworzenie krzyżówek, zainteresowania np. szachami, florą, fauną, tatuażami itp. Fotoreporter – osoba wykonująca zdjęcia z wydarzeń lub ilustrujące jakieś tematy
- Sekcja redakcyjna – Osoby odpowiedzialne za koordynuje całości prac związanych z powstaniem gazetki, decyzje w zakresie co powinno, a co nie powinno znajdować się w danym wydaniu gazetki, dobór materiałów zdjęć, rysunków itp. Należy wybrać także redaktora naczelnego, który będzie odpowiedzialny za reprezentowanie całości zespołu i załatwianie spraw.
- Sekcja poligraficzna – Osoby odpowiedzialne za stronę artystyczną i graficzną gazetki, dba o wygląd każdej strony, przygotowuje materiały dla drukarni w formie elektronicznej; Korektor – osoba, która wychwytuje i poprawia błędy stylistyczne i literowe
Zgodnie z prawem nikt nie może wam zabronić i teoretycznie nie musicie mieć zgody dyrektora lub nauczycieli. W praktyce jednak takie poparcie jest bardzo istotne ponieważ ułatwia Wam dostęp do wielu rzeczy jak np. kolportaż, udostępnianie materiałów, wsparcie w przypadku konkursu. Istotną rzeczą jest także pozyskanie wsparcia ze strony całego grona pedagogicznego, które niejednokrotnie niezwykle skutecznie jest w stanie wspierać Waszą inicjatywę, ułatwiać rozwiązywanie problemów, pomagać przy pisaniu, a nawet pisać teksty.
PLAN I KOSZTORYS
Opracowanie tytułu i planu gazetki czyli co, gdzie ma się znajdować, ile kolumn ma mieć gazetka, ile stron kolorowych a ile czarno-białych, na jakim papierze ma zostać wydrukowana gazetka i w jakim nakładzie.
FINANSOWANIE
Sposób finansowania druku gazetki, który możecie uzyskać na kilka sposobów:
- Umieszczając reklamy na stronach waszej gazetki (np. lokalnych przedsiębiorstw, sklepów, jakichś produktów),
- Poprosić o dofinansowanie dyrekcję szkoły,
- Złożyć podanie o dofinansowanie od władz np. gminy.

Przy powstawaniu gazetki pomocą i wsparciem może służyć nasze drukarnia, która bezpłatnie przygotuje Wam makietę projektu graficznego, zrobi wycenę druku wybranej gazetki i udostępni materiały, które pomogą wam uzyskać sponsorów. Podpowiemy także gdzie i jak ich szukać.
Zapraszamy do współpracy
Zespół SMYK s.c.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt