Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy

Waga Papieru
Szanowny kliencie, aby ułatwić skalkulowanie zarówno kosztów wysyłki, jak i kosztów późniejszego kolportażu danego wyrobu przedstawiamy w poniższej tabeli wagę arkuszy w poszczególnych formatach i gramaturach.
Gramatura g/m2 Waga arkuszy w kilogramach
A2 (594 x 420 mm)
1000 ark 100 ark 50 ark 1 ark
80 22,18 2,22 1,11 0,0222
90 24,95 2,49 1,25 0,0249
100 27,72 2,77 1,39 0,0277
115 31,88 3,19 1,59 0,0319
120 33,26 3,33 1,66 0,0333
130 36,04 3,60 1,80 0,0360
135 37,42 3,74 1,87 0,0374
150 41,58 4,16 2,08 0,0416
170 47,12 4,71 2,36 0,0471
190 52,67 5,27 2,63 0,0527
200 55,44 5,54 2,77 0,0554
210 58,21 5,82 2,91 0,0582
220 60,98 6,10 3,05 0,0610
230 63,76 6,38 3,19 0,0638
240 66,53 6,65 3,33 0,0665
250 69,30 6,93 3,47 0,0693
300 83,16 8,32 4,16 0,0832
350 97,02 9,70 4,85 0,0970
Gramatura g/m2 Waga arkuszy w kilogramach
B2 (700 mm x 500 mm)
1000 ark 100 ark 50 ark 1 ark
80 28,00 2,80 1,40 0,0280
90 31,50 3,15 1,58 0,0315
100 35,00 3,50 1,75 0,0350
115 40,25 4,03 2,01 0,0403
120 42,00 4,20 2,10 0,0420
130 45,50 4,55 2,28 0,0455
135 47,25 4,73 2,36 0,0473
150 52,50 5,25 2,63 0,0525
170 59,50 5,95 2,98 0,0595
190 66,50 6,65 3,33 0,0665
200 70,00 7,00 3,50 0,0700
210 73,50 7,35 3,68 0,0735
220 77,00 7,70 3,85 0,0770
230 80,50 8,05 4,03 0,0805
240 84,00 8,40 4,20 0,0840
250 87,50 8,75 4,38 0,0875
300 105,00 10,50 5,25 0,1050
350 122,50 12,25 6,13 0,1225
W przypadku przesyłki kurierskiej do podanej w tabelach wagi należy doliczyć wagę opakowania.
Szacunkowo należy liczyć 0,5 kg na każde 30 kg gotowego wyrobu
W przypadku paczek mniejszych niż 30 kg należy liczyć 0,2 - 0,5 kg na każdą paczkę.

Dla ułatwienia podajemy formaty papieru i ich podział.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt